Paket elektrod za odrasle osebe

Paket elektrod za odrasle osebe

DDP-100A

Paket vsebuje en par elektrod za oživljanje odraslih oseb ki ustrezajo napravi Lifeline AED. Te elektrode se uporabljajo le za odrasle (osebe starejše od 8 let). Elektrode shranjene v defibrilatorju naj bodo vklopljene v napravo. Dodaten par elektrod lahko shranite v torbi za prenos defibrilatorja. Paket elektrod lahko hranite do dveh let.

Paket elektrod za otroke

Paket elektrod za otroke

DDP-200P

Paket vsebuje par elektrod za oživljanje otrok/dojenčkov, ki ustrezajo napravi Lifeline AED. Elektrode se uporabljajo za oživljanje otrok in dojenčkov do 8 let starosti. Elektrode shranjujte priklopljene na defibrilator ali v torbi za prenos defibrilatorja. Paket elektrod lahko hranite do dveh let.

Elektrode za oživljanje otrok/dojenčkov uporabljajte le z Defibtechovimi defibrilatorji s programsko opremo verzije 1.203 ali novejšo. Navodila, kako preveriti programsko opremo so vam na voljo tukaj.

Informacije o posodobitvah programske opreme lahko dobite pri vašem prodajalcu AED naprav ali na Defibtechovi telefonski številki 030-695-733